• ارسال مقاله 30 مهر ماه ۱۳۹۴‍
 • اعلام نتایج داوری8 آبان ماه ۱۳۹۴
 • تاریخ ثبت نامحداکثر 15 آبان ماه ۱۳۹۴
 • تاریخ برگزاری ۲۰ و۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
ثبت نام

موضوع کنفرانس IINCS

 IINCS2015

سومین كنفرانس بین المللی
سیستم های هوشمند و  پیچیده
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – دانشکده مهندسی
fa.ictck2015.ir/t-iincs
فراخوان مقاله

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري انجمن سيستم هاي هوشمند ايران، سومین كنفرانس بین المللي مجازی شبکه های هوشمند و سيستم های پیچیده IINCS 2015 را در تاریخ ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴همزمان با کنگره بین المللی فن آوري، ارتباطات و دانش ICTCK 2015 برگزار میکند. این کنفرانس در مباحث علمی و سیستمهای پیچیده و هوشمند، فرکتالها و مدلسازی سیستمی با حضور انديشمندان، صاحب نظران و محققين و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي آنان برگزار خواهد شد. عناوين پايهاي و كاربردي كنفرانس مرتبط با سيستمهاي پيچيده و هوشمند كه صرفا محدود به مباحث علمي زير نيست عبارتند از:
عناوين پايه اي
 • تفكر سيستمي
 • محاسبات هوشمند
 • يادگيري و تشخیص الگو
 • منطق و محاسبات فازي
 • شبکه های هوشمند
 • مدلسازی و شبیه سازی سیستم ها
 • هندسه فركتالي
 • تئوري بازيها
 • تئوري گرافها
 • سيستم هاي دايناميك
 • پردازش سيگنال
 • مدلهای ارزیابی و کارایی سیستم ها
عناوين كاربردي
 • تكامل و پيچيدگي
 • مهندسي سيستم هاي پيچيده
 • شبكه هاي اجتماعي
 • پيچيدگي در علوم طبيعي
 • پيچيدگي در پزشكي و اقتصاد
 • محاسبات تکاملی
 • پيچيدگي در فلسفه و حكمت
 • پيچيدگي در مديريت و امنیت
 • جستجوگرهای وب
 • ارتباطات و پيچيدگي
 • كنترل و آنتي كنترل آشوب
 • آشوب و همزماني
 • فركتالها و علوم طبيعي
 • فركتالها و هنر
 • شبکه های بیزین
 • مدلسازی مارکوفی و غیرمارکوفی
 • مدلهای پیشبینی اقتصادی
 • تحلیل دادههای مالی
از تمام انديشمندان و صاحب نظران و محققين محترم دعوت مي شود با ارسال مقالات فارسي و انگليسي خود كه پيش از اين در كنفرانس و يا نشست ديگري ارائه نشده است بر غناي هر چه بيشتر كنفرانس بيفزايند. همچنين مقالات برتر به مجلات علمي و پژوهشي معتبر که لیست آنها در سایت اصلی کنگره موجود است معرفي خواهند شد. از آنجا که این کنفرانس مجازی برگزاری می گردد مقالات پذیرفته شده بصورت مجازی در روزهای برگزاری کنفرانس ارائه خواهد شد.
تاريخهاي مهم
آخرين مهلت ارسال مقالات ۱۰ مهرماه ۱۳۹۴
اعلام نتايج داوري ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴
مهلت ارسال نسخه نهايي مقالات: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴
تاريخ ثبت نام حداكثر ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴
دبیر خانه کنفرانس : مشهد – قاسم آباد – بلوار امامیه – خیابان استاد یوسفی – دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وب سایت :fa.ictck2015.ir/t-iincs تلفکس: ۰۵۱-۳۶۶۲۲۷۹۱.

 

مشارکت کنندگان و حامیان مشارکت کنید!